zdrowa dawka wiedzy

„Odpowiadaj dobrem na zło, a zniszczysz w podłym człowieku zadowolenie ze zła”.

– Lew Tołstoj

   Aad guray nameh

    Ra Ma Da Sa

    528 Hz – Regeneracja