zdrowa dawka wiedzy

„Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona”.

– Albert Einstein

   Aad guray nameh

    Ra Ma Da Sa

    528 Hz – Regeneracja