zdrowa dawka wiedzy

„Odwaga nie polega na nie odczuwaniu strachu, lecz na uznaniu, że coś jest ważniejsze niż
lęk”.

– Ambrose Redmoon

   Aad guray nameh

    Ra Ma Da Sa

    528 Hz – Regeneracja