doza.pl

zdrowa dawka wiedzy

„Ci, którzy chcą myśleć niezależnie, zawsze będą w mniejszości”.

– Christopher Eric Hitchens

    Mantra Aad guray nameh

     Mantra Ra Ma Da Sa Sa

    528 Hz – Regeneracja ciała